Kasutustingimused

Veebipoe eestisafran.ee omanik on Eesti Safran OÜ (rg-kood 16271310) Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kõpu küla, Lauri, 92212, kontakt info@eestisafran.ee.

Müügilepingu kehtivus, teenuste ja hinna info.

Käesolevad kasutustingimused kehtivad kaupade ostmisel https://eestisafran.ee veebipoest.

https://eestisafran.ee veebipoes müüdavate kaupade hinnad ning tellimuse täitmise tähtaeg kuvatakse enne tellimuse vormistamist. Eesti Safran OÜ on õigus muuta e-poe hinnakirjas kehtestatud hindu igal ajal. Juhul, kui ostja on esitanud tellimuse enne hindade korrigeerimist, siis kohaldatakse tellimuse esitamise ajal kehtinud hinda.

Kaupade info on esitatud vahetult kaupade juures.

Tellimuse vormistamine

Kaupade tellimisel kuvatakse ekraanile tasu suurus eurodes, mille saab tasuda pangaülekande kaudu. Tellimuse eest tasumine toimub eurodes.

Tellimuse vormistamisega kinnitab ostja eestisafran.ee lehel kuvatava hinna- ja tarnetähtaja pakkumise sobivust.

Klient tasub tellimuse eest müügihinna ja transpordikulu täies ulatuses ettemaksuna.

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Eesti Safran OÜ arvelduskontole.

Juhul kui Eesti Safran OÜ-l ei ole võimalik tellitud teenust mingil põhjusel täita, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Täidetud tellimuste kohaletoimetamine

Arvates lepingu jõustumist saadab Eesti Safran OÜ kauba välja esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul.

Eesti Safran OÜ poolt müüdavad kaubad tarnitakse kliendile posti teel Omniva maksikirjana. Omniva maksikirja saatmisel lisandub kauba hinnale transpordikulu 2,50 eurot.

Tagastamisõigus

E-poest ostetud Kaubale on kliendil neljateistkümne (14) päevane tagastamisõigus vastavalt Tarbijakaitseameti juhisele (Link: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijale/14-paevane-taganemisoigus).

Kauba tagastamiseks peab klient edastama tagastamise sooviavalduse e-posti teel: tellimus@eestisafran.ee tagastama kauba hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamiseks kasutatud transpordi teenusepakkuja (Omniva) kaudu. Kauba tagastamisega soetud otsesed kulud kannab klient, v.a. juhul kui kaup ei vastanud e-poes kirjeldatule.

Kliendil on õigus tellimusest taganeda, kui tellimuse täitmise tähtaeg on Eesti Safran OÜ süül pikenenud üle kümne (10) kalendrijärgse tööpäeva. Tellimusest taganemiseks on klient kohustatud Eesti Safran OÜ-d teavitama kirjalikult e-posti teel: tellimus@eestisafran.ee.

Kauba tagastamisel või ostutehingust tagamisel tagastatakse tasutud raha Eesti Safran OÜ poolt kliendile viivitamata 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Kui tagastatav Kaup on rikutud Kliendi hooletuse tõttu või tahtlikult kahjustatud, siis on Müüjal õigus keelduda Kauba tagasi võtmisest.

Pretensioonide esitamise õigus

Kui e-poest ostetud kaubal ilmneb puudus, siis on kliendil õigus 2 aasta jooksul esitada kaebus. Kauba puudustest kohustub Klient teavitama hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.

Pretensioonid tuleb esitada e-posti aadressile tellimus@eestisafran.ee.

Eesti Safran OÜ vastab ostja esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 14 päeva jooksul.

Muud õigused ja kohustused

Eesti Safran OÜ-l on õigus ühepoolselt kasutustingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://eestisafran.ee/page/kasutustingimused. Kui klient esitab tellimuse enne Tüüptingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

Info isikuandmete töötlemise tingimuste kohta asub siin.

Vaidluste lahendamine

Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud viisil.

Kokkulepete mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseameti (http://www.tarbijakaitseamet.ee), Tarbijavaidluste komisjoni (http://www.komisjon.ee) või Pärnu Maakohtu poole.

Kõikidele klientidele on avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution) aadressil http://ec.europa.eu/odr.